คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
Spread the love

คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 3 รางวัล ดีเด่นดีมาก-ดี นำเสนอผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 มรภ.เลย

คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทีมคณาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.เลย) จ.เลย ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงเบา” โดย ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์สุนารี นิลอักษรจิตรานุช นพสถิตวชิรพงษ์ ก้าวพัฒนากิจ และ กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 2. รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน องค์ประกอบทางเคมีของข้าว กข 43 ในจังหวัดสงขลา” โดย เชาวนีพร ชีพประสพนันธิดา ลิ่มเสฎโฐฟาตีมา สะแม และ อัสนา ดือราแม 3. รางวัลดี การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงาน วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวาสายพันธุ์มะกอก (Manikara achras Mill.) ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา” โดย นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ และ เชาวนีพร ชีพประสพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics