ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Spread the love

ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 2-3  มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) นำโดย Prof. Ts. Dr. Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Dean of Faculty of Chemical Engineering & Technology ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ม.ทักษิณ ร่วมมือ UniMAP ประเทศมาเลเซีย ผลักดันผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือ แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้ กิจกรรม  “Meeting and Discussion between UniMAP and TSU” ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและ UniMAP แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติร่วมกัน ในด้าน Chemical & Environmental, Civil & Materials, และ Mechanical & Electronic และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดเวทีเจรจากิจกรรมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและ UniMAP

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics