ทหญ. รับมอบเหรียญรางวัลจาก การแข่งขันจักรยานเสือหมอบและเสือภูเขา จาก ลจ.ชั่วคราว

Spread the love

 
วันที่ 3 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) รับมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ส่งพนักงาน จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานในนามของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ณ เขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีความประสงค์มอบเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับจากการแข่งขันไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ ทหญ. ดังนี้
 
 
นายณัฐภูมิ  บุญรอด ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาว ส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ลจ.ชั่วคราว สดภ.ปร.ทหญ.) สร้างผลงานชนะเลิศ 2 เหรียญทอง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจักรยานรุ่นเสือภูเขา OPEN และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจักรยานรุ่นเสือหมอบ OPEN ซึ่งที่ผ่านมา นายณัฐภูมิฯ ยังมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากกีฬาปั่นจักรยานรายการสำคัญอื่น ๆ อีกหลายรายการ รวมถึงการได้รับคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยาน ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2562 อีกด้วย
 
นายอธิคม  แก้วประสมวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ลจ.ชั่วคราว สรภ.ปร.ทหญ.) สร้างผลงานชนะการแข่งขันในอันดับที่ 5 การแข่งขันจักรยานรุ่นเสือภูเขา OPEN ที่ผ่านมา นายอธิคมฯ มีประสบการณ์การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลจากกีฬาปั่นจักรยานรายการสำคัญอื่น ๆ อีกหลายรายการเช่นกัน
 
สำหรับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีความรัก สามัคคี มีไมตรีจิต มิตรภาพ มีพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างองค์กรในอนาคต
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics