มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มรภ.เชียงราย

Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มรภ.เชียงราย

 

มรภ.สงขลา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มรภ.เชียงราย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรภ.เชียงราย) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ พลวัตการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อพลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยสู่สังคม และการประชุมวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การประกวดผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตลอดจน Food valley จังหวัดเชียงราย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics