มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเป็นศูนย์ ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเป็นศูนย์ ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเป็นศูนย์  ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ล่องเรือคลองร้อยสาย พื้นที่ชุมชนลีเล็ด ชุมชนบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นใช้กลไกทางด้านวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวโยงขับเคลื่อนงาน หวังร่วมหยุด ลด ชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมท่องเที่ยว พร้อมรับชมการออกอากาศได้ในรายการสมุดโคจร

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเป็นศูนย์  ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำตามแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนลีเล็ด ชุมชนบางใบไม้ พื้นที่คลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยนำร่องภาคใต้ ภายใต้การหนุนเสริมจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี และจากส่วนกลาง โดยเฉพาะหน่วยสนับสนุนวิจัย บพข. สกสว. นำโดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานอนุกรรมการ บพข.ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ดร.ฉัตรฉวี สกสว. ซึ่งให้การหนุนเสริมคณะผู้วิจัยฯ ในทุกทีมจากหลากหลายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังเสมอมา

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำ เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่จะก่อให้เกิดการ หยุด ลด และชดเชยคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว และการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยพะเยา และเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่วิจัยของชุมชนท่องเที่ยวนำร่องของภาคใต้ (ชุมชนคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี) และพื้นที่ภาคกลาง (ชุมชนคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี /ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม/ ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ) ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำตามแนวทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่การส่งต่อการพัฒนาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และยั่งยืนในพื้นที่

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมทดสอบและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวเป็นศูนย์  ล่องเรือคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี

ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทดสอบและประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำ ซึ่งคณะนักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนาร่วมกันกับชุมชน เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ขอขอบคุณผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสายน้ำเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ออกอากาศในรายการสมุดโคจร EP.35 เที่ยวเทรนด์ใหม่ Net Zero โชว์เสน่ห์วิถีชุมชนบนสายน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีแห่งสายน้ำ ตามแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของทีมนักวิจัย มรภ.สงขลา ออกอากาศวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถรับชมได้ทาง YouTube : Samudkojorn Official https://www.youtube.com/@samudkojorn.official Facebook : https://www.facebook.com/samudkojorn/videos/489793310030528

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics