พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ กริชนิกรกุล สารวัตรปราบปราม

Spread the love

พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ กริชนิกรกุล
สารวัตรปราบปราม

ขอแนะนำ พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ กริชนิกรกุล นายตำรวจหนุ่มมือปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส
ที่เกิดมาเพื่อรับใช้ชาติ เพื่อตอบแทน “ คุณแผ่นดินเกิด “
นายตำรวจผู้นี้มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ ดุจญาติมิตร และขออยู่ชายแดนภาคใต้โดยไม่ยอมไปใหน ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
เป็นนายตำรวจอีกคนที่ไม่เคยสุขสบาย แต่ก็มีความสุขที่ได้มาเป็น สวป.ในจังหวัดนราธิวาส โดยออกตรวจเข้มทุกพื้นที่ตั้งแต่หัวรุ่งจนดึกดื่น สร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกหย่อมหญ้า 
พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ กริชนิกรกุล เป็นนายตำรวจที่อ่อนโยน มีอัธยาศรัยดี เป็นมิตรกับประชาชน ทุกวันนี้จึงเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา และประชาชน ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ
พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ กริชนิกรกุล เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2512 อายุ 48 ปี เกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ภูมิลำเนาบ้านเกิดเขตประทุมวัน กรุงเทพฯ แต่มาเริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมปีที่1 ที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
บิดาชื่อนายพล กริชนิกรกุล ( แซ่เฮ้ง ) เสียชีวิต
มารดาชื่อนางพรทิพย์ กริชนิกรกุล ( แซ่เตียว ) 
การศึกษา 1. ประถมปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
2. มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
3. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ
ประวัติรับราชการ 1. นักเรียนนายร้อยสายปราบปราม กอต.9 ปี 2548 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 
2. ได้รับบรรจุแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ต.ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธร 
ปะนะเระ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2548 ถึง 14 ก.ค.2553 และได้รับการแต่งตั้งยศ 
ร.ต.ท. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2553
3. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส 
เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2553 และได้รับการแต่งตั้งยศ ร.ต.อ. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2553
4. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรปัตตานี ( หัวหน้าการ
ข่าว ) เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2555 และได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.ต.ต. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2556
5. ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ เมื่อวันที่ 5 
ก.พ.2557
6. ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ให้ไปช่วยราชการ สภ.หนองจิก 
ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.2558 และได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.ต.ท. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2559
7. ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง สารวัตรป้องกัน
ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส และได้รับแต่งตั้งเป้นเจ้าพนักงาน ปปส.
อีกตำแหน่ง
พ.ต.ท.ภูมิพัฒนื กริชนิกรกุล ได้รับเครื่องอิสยาภรณ์ 2 ครั้ง ช่วงยศ ร.ต.อ. ได้รับเครื่อง
ราชฯจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และตอนยศ พ.ต.ต.ได้รับเครื่องราชฯ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนได้แก่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2558 สมัยที่ทำหน้าที่ สวป.เวร สภ.หนองจิก ได้ร่วมยุทธการปิดล้อมตันหยงเปาว์ในอำเภอหนองจิก โดยได้ร่วมกับฝ่ายทหารบก ฝ่ายทหารเรือ และฝ่ายตำรวจ ได้ปิดล้อมป่าโกงกาง หมู่ที่ 4 บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จนสามารควบคุมตัวมือวางระเบิดในพื้นที่หนองจิกได้สำเร็จ ชื่อนายซาบาหรี เจะอาลี อายุ 30 ปี คนพื้นที่บ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก 
อุดมการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ มุ่งมั่นเสียสละเพื่อทดแทน “ คุณแผ่นดินเกิด “ ด้วยชีวิต และรับใช้ช่วยเหลือประชาชน ดุจญาติมิตร 
เขียนโดย…พรชัย ธีรเสถียรภาคย์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics