จังหวัดสงขลาเปิดตัวแบรนด์ “Best of Songkhla”

Spread the love

จังหวัดสงขลาเปิดตัวแบรนด์ “Best of Songkhla” รับรองคุณภาพสินค้าดีมีมาตรฐานระดับ       พรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด สงขลาอร่อย และ ของดีสงขลาน่าซื้อ
วันนี้  (11 ส.ค. 60) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการแถลงข่าวเปิดตัว แบรนด์สินค้าคุณภาพจังหวัดสงขลา       “Best of Songkhla”   ณ ตำหนักเขาน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ให้สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จักผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าดีมีมาตรฐานระดับพรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด สงขลาอร่อย และ ของดีสงขลาน่าซื้อ

โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาคัดเลือกและรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสงขลา ซึ่งจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและพิจารณาเป็นอย่างดี  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาให้ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมด้านการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า  แบรนด์ “Best of Songkhla” ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ของดีสงขลาน่าซื้อเช่น สินค้า OTOP คุณภาพ สินค้าจากผู้ประกอบการ SME และ Start-up            ในหมวดผ้า อาหารแปรรูป เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลไม้ระดับพรีเมี่ยม เป็นต้น และเปิดตัวประเภทสินค้าอาหารปรุงสุกที่เป็นอาหารในท้องถิ่นเพื่อต้องการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ผักและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก ร้านที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัย ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพ อาทิ ส้มโอหอม ควนลัง จำปาดะเกาะยอ มังคุดท่าประดู่ ส้มจุกจะนะ ทุเรียนนาหม่อม  สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  เช่น  มะพร้าวโนบรา “น้ำโอ”  กะปิเทพาเครื่อง  เครื่องแกงอินทรีย์  ไข่เค็ม  เป็ดพะโล้ปากแตระ  เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics