จังหวัดสงขลาเปิดตัวแบรนด์ “Best of Songkhla”

Spread the love

จังหวัดสงขลาเปิดตัวแบรนด์ “Best of Songkhla” รับรองคุณภาพสินค้าดีมีมาตรฐานระดับ       พรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด สงขลาอร่อย และ ของดีสงขลาน่าซื้อ
วันนี้  (11 ส.ค. 60) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการแถลงข่าวเปิดตัว แบรนด์สินค้าคุณภาพจังหวัดสงขลา       “Best of Songkhla”   ณ ตำหนักเขาน้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ให้สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จักผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าดีมีมาตรฐานระดับพรีเมี่ยม ภายใต้แนวคิด สงขลาอร่อย และ ของดีสงขลาน่าซื้อ

โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาคัดเลือกและรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสงขลา ซึ่งจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและพิจารณาเป็นอย่างดี  มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาให้ พัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมด้านการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า  แบรนด์ “Best of Songkhla” ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ของดีสงขลาน่าซื้อเช่น สินค้า OTOP คุณภาพ สินค้าจากผู้ประกอบการ SME และ Start-up            ในหมวดผ้า อาหารแปรรูป เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลไม้ระดับพรีเมี่ยม เป็นต้น และเปิดตัวประเภทสินค้าอาหารปรุงสุกที่เป็นอาหารในท้องถิ่นเพื่อต้องการอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ผักและผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก ร้านที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัย ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพ อาทิ ส้มโอหอม ควนลัง จำปาดะเกาะยอ มังคุดท่าประดู่ ส้มจุกจะนะ ทุเรียนนาหม่อม  สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  เช่น  มะพร้าวโนบรา “น้ำโอ”  กะปิเทพาเครื่อง  เครื่องแกงอินทรีย์  ไข่เค็ม  เป็ดพะโล้ปากแตระ  เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts