กฟผ.ยืนยันต่อคณะอนุกรรมการสิทธิฯฟังข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

Spread the love

กฟผ.ยืนยันต่อคณะอนุกรรมการสิทธิฯ การจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าเทพา ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนไม่กลับไปเริ่มต้นทำใหม่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน  2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ได้จัดการประชุมรับฟังข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยคณะอนุกรรมการฯ เชิญหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ผู้แทนนายอำเภอเทพาและกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 20 คน 

ทั้งนี้ ว่าที่ พ.ต.อนุชาต  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ขอยืนยันว่ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมตั้งแต่ก่อนมีการศึกษา EHIA ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมศึกษาและมีการตรวจสอบข้อมูล โดยได้ทำตามกฏหมายทุกขั้นตอนครบถ้วน จะให้กลับไปเริ่มทำใหม่คงไม่ได้ แต่กรณีที่มีการท้วงติงจากนักวิชาการ และชาวบ้านในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันนี้ ต้องบอกว่าข้อมูลในรายงานบางอย่างอ้างอิงจากเอกสาร และการลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงๆ ตัวอย่างเช่น ในรายงานไม่ได้ระบุว่ามีแค่สัตว์นำ้จืดอย่างเดียว แต่สัตว์น้ำประเภทอื่น เช่น สัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงชายฝั่งก็มีระบุด้วย เรื่องป่าไม้ก็เช่นกัน มีการศึกษาจำแนกหลายพื้นที่ หลายสังคม ทั้งป่าโกงกาง ทั้งพรรณพืชประเภทอื่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ

ทั้งนี้ขอบเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะรัศมี 5 กิโลเมตร จากโรงไฟฟ้าเท่านั้น การศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะดังกล่าวถือว่ามีความครอบคลุมแล้ว แต่หากจะให้เพิ่มเติมแก้ไขบางประเด็นก็อาจจะไปดูทีละประเด็นว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้างหรือไม่ แต่ไม่กลับไปนับหนึ่งใหม่ ถึงอย่างไรกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ายังมีอีกหลายขั้นตอนจนกว่าจะไปถึงขั้นตอนการอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics