เทศบาลคอหงส์ประชุมประธานชุมชน

Spread the love

เมื่อวันที่   31 สิงหาคม 2560  เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายอนันต์  ทองลิ้นจี่  นายฉลอง  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์   นายนันทชัย  ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาล  จัดประชุมประธานชุมชนประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชุมชน ทั้ง 30 ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ประจำปี 2560 ให้กับ ศูนย์ประสานงานชุมชนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงอาคารสถานที่  ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม  ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics