ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง

ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง
Spread the love

ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง จังหวัดยะลา คาดเปิดให้บริการมกราคม ปี 65 นี้

ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง

นาวาเอก จักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการร่วมการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ตามข้อบังคับ ข้อ 80 วรรคสอง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศอ.บต. โดยมี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ฯ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดยะลา อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ได้หารือและรายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง จังหวัดยะลาที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการเลื่อนเปิดให้บริการ และปัญหาของใบรับรองอนุญาต ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของการบิน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมถึงการเจรจาของผู้ประกอบการบิน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการบิน ของบริษัทนกแอร์ได้ทำการตอบรับ และได้ยื่นเงื่อนไขข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และประกันจำนวนที่นั่งโดยสาร ซึ่งในขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในห้วงเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ สนามบินเบตง ในเดือนมกราคม 2565 นี้

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม กล่าวว่า ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนา ยังได้เตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรมวิ่งในภูมิประเทศ ภายใต้ชื่อ “Amazean Jungle Trail” ในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ผ่านมติเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดยะลา ใช้ระยะทางวิ่ง 30 กิโลเมตร มีกำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นอีก1ช่องทางในการยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวเบตง (ด้านกีฬา) ไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ด้าน นายภาณุ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมที่ศอ.บต.จะมีการดำเนินการนั้น เป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการบิน ในการพิจารณา เพื่อลงสายการบินในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ยังย้ำ ให้หน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเบตงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ และเชิญชวนนักเที่ยวให้มาเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ทั้งนี้การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ภายใต้โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเบตง ซึ่งกระทรวงคมนาคม ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ระยะทาง 1,800 เมตร และมีการขยายรันเวย์ อีก 300 เมตรเป็น 2100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่อย่างแอร์บัสเอ 320 และโบอิง 777 ในส่วนของโดยภาพรวม อาคารผู้โดยสาร ลานจอดอากาศยานทางขับ และทางวิ่งแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2562 รวมถึงอุปกรณ์อำนวยการเดินอากาศได้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2563 โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมด้านการบริหารความปลอดภัยการบิน และโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน เบตง ผ่านตามหลักเกณฑ์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมหารือ เพื่อรายงานความคืบหน้า และแก้ปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของสนามบินเบตง ในโอกาสต่อไป

ศอ.บต. คณะกรรมาธิการร่วมฯ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าของสนามบินเบตง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts