แถลงข่าวการจัดงาน “Hatyai Hard Sale 2017” กิน เที่ยว ช้อป ลดสนั่น มันส์ทั้งเมือง

Spread the love

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธนกร จันทร์สว่าง รองนายก อบจ.สงขลา นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.หาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Hatyai Hard Sale 2017” กิน เที่ยว ช้อป ลดสนั่น มันส์ทั้งเมือง โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 กันยายน 2560 ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการบูรณาการภารกิจ องค์ความรู้ บุคลากร แผนงานโครงการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การกระจายรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษใน 10 หมวด ได้แก่ การเดินทางและสายการบิน , โรงแรมและที่พัก , ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า , ร้านอาหารเมนูเลข 9 , ท่องเที่ยวและทัวร์ , สถานบริการและสถานบันเทิง , การสื่อสาร ,สถานพยาบาลและสถานเสริมความงาม , โรงภาพยนตร์และโบลิ่ง รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics