เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้ หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้ หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน
Spread the love

เยาวชนชายแดนใต้ เผย สร้างอาชีพ และมีรายได้ เลี้ยงครอบครัว หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จชต. ชี้ เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ให้ทุกคน

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

         ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก อาทิ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ดำเนินการจัดอบรมมาแล้วรวม 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพทั้งหมด 1,422 ราย จบหลักสูตรจำนวน 1,228 ราย มีงานทำ 527 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.92

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายอยู่ใน 3 พื้นที่ ทั้งจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีหลักสูตรในระยะสั้น 6 เดือน ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และในระยะสั้น 3 เดือน โดยทุกสาขาเป็นไปตามความต้องการของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เมื่อสำเร็จการศึกษา ศอ.บต. ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ที่จำเป็นในการต่อยอดการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้ประสานผู้ประกอบการในการจัดหา ที่ประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางในการทำงาน

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

 

ด้านนายอัรฮาม สะตือบา 1 ใน ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี ในสาขาช่างก่อสร้าง รุ่นที่ 7 เปิดเผยว่า ตนเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรี แต่ไม่สามารถหางานทำในพื้นที่ได้ จึงตัดสินใจไปสมัครที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน สาขาก่อสร้าง หลังจากที่ตนได้สำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว ตนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในอาชีพทันที เนื่องจากมีญาติที่รับเหมางานก่อสร้าง อยู่แล้ว และได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้จึงอยากขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ และคิดว่าสาขาในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน นี้ ตอบโจทย์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

เยาวชนชายแดนใต้ สร้างอาชีพและมีรายได้  หลังผ่านการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts