ดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสงขลา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Spread the love

ดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสงขลา รำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดสงขลาเชิญชวนร่วมปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั้งจังหวัด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


จังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เชิญชวนให้หน่วยงาน ทุกส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ สถานประกอบการ รวมถึงอาคารบ้านเรือที่อยู่อาศัย ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ให้บานสะพรั่งในช่วงต้นเดือนตุลาคม เพื่อใช้ดอกดาวเรืองและดอกไม้ สีเหลือง ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สถานที่สำคัญของจังหวัดและอำเภอ ให้เรียบร้อยและสวยงาม ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยใช้ชื่อว่า “ดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสงขลา ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ”
โดยเริ่มเพาะต้นกล้าในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 และเริ่มปลูกต้นดาวเรืองวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เริ่มออกดอกวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระยะเวลาเป็นดอก 55 วัน
ในส่วนของดอกไม้จันทน์ ให้แต่ละอำเภอจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยดอกไม้ประจำจังหวัด ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไม่เกิดมลพิษ ส่งเข้าถวายในพระราชพิธี สำหรับจังหวัดสงขลาใช้ดอกเฟื่องฟ้า สัญลักษณ์ของจังหวัดประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ ส่วนประชาชนทั่วไปได้รณรงค์ให้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานพัฒนาชุมชน และเชิญชวนจิตอาสารวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ได้ดอกไม้จันทน์จำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรแต่ละจังหวัด
สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งจังหวัดสงขลา จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสถานที่จัดจะแยกเป็นรายอำเภอ โดยอำเภอเมือง จัดที่วัดแหลมทราย อำเภอสทิงพระ-วัดจันทร์ , อำเภอหาดใหญ่ จัดที่วัดโคกสมานคุณ , อำเภอระโนด จัดที่วัดราษฏ์บำรุง , อำเภอจะนะ จัดที่วัดกาญจนาวาส , อำเภอนาทวี จัดที่วัดในวัง , อำเภอเทพา จัดที่วัดสุริยาราม , อำเภอสะบ้าย้อย จัดที่วัดสะบ้าย้อย , อำเภอสะเดา จัดที่วัดหัวถนน , อำเภอรัตภูมิ จัดที่วัดใหม่ทุ่งคา , อำเภอควนเนียง จัดที่วัดควนเนียง , อำเภอสิงหนคร จัดที่วัดธรรมโฆษณ์ , อำเภอกระแสสินธุ์ จัดที่วัดเอก , อำเภอบางกล่ำ จัดที่วัดยูงทอง , อำเภอคลองหอยโข่ง จัดที่วัดโคกเหรียง และอำเภอนาหม่อม จัดที่วัดแม่เปี๊ย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics