นักศึกษาม.ราชภัฏสงขลาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับนักศึกษา วิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรง รวมถึงสามารถก้าวทันนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics