เพจ”หรอย”

Spread the love

วันนี้ 9 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมซิกเนอเจอร์ (หลังม.หาดใหญ่) จ.สงขลา นายโชคชัย สมเลิศ กรรมการผู้จัดการ นราปาล์มออยล์ และตัวแทนเครือข่าย บริษัทประชารัฐสามัคคีพัทลุง ร้านอาหารหลานตาชู ศิลปินใต้อาทิ วงพัทลุง น้องเก้า the voice (เด็กชายเกริกพล เพชรรัตน์) โรงแรมซิกเนอเจอร์ ล่องแก่งชมดาว บ้านนายรีสอร์ท สนามชนโค รัตภูมิ และค่ายมวยต่างๆ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวเพจ บนเฟสบุ๊กชื่อเพจ “หรอย” โดยเพจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสาร เพื่อ จิตอาสา ของคนใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกอาชีพทุกสาขา ทั้งในภาวะปกติและยามทุกข์ยาก ส่งเสริมให้ประชาชนในภาคใต้มีรายได้ มีวิถีที่เป็นสุขในทุกๆอาชีพที่จะเกื้อหนุนอย่างพอเพียง ภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารทางโซเซียล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics