ุ นิพนธ์ “ร่วมถก”แนวทางฟื้นฟูศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมปล่อยพันธุ์กุ้ง 400,000 ตัว

Spread the love

ุ นิพนธ์ “ร่วมถก” แนวทางฟื้นฟูศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา พร้อม ปล่อยพันธุ์กุ้ง 400,000 ตัว ที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา

บ่ายวันนี้ 9/8/63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน 400,000 ตัวเป็นปฐมฤกษ์ บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

โดยในวันนี้ทางวิทยาลัยประมงได้จัดโครงการเลี้ยงกุ้งขาว ปลอดภัย 1 ไร่ได้ 1 ล้านในรูปแบบ Smart Farm ซึ่งเป็นโครงการตามหลักนโยบายการขับเคลื่อนอาขีวศึกษาเกษตรและประมงของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงแบบเดิมๆ มาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น อาทิการให้อาหารกุ้งแบบอัตโนมัติ การตรวจเช็คคุณภาพน้ำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ดิจิทัลมาบริหารของผู้จัดการฟาร์ม ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ โดยการดำเนินงานฟาร์มในครั้งนี้ ผู้บริหารของวิทยาลัยฯได้ยึดหลัก “เกษตรประนีต” เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ และใช้หลักพอเพียงตามกำลังที่มี

ต่อจากนั้นคณะได้เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อรับทราบข้อมูลผลการสำรวจศึกษา ความน่าจะเป็นไปได้ ในการที่จะฟื้นฟูปรับปรุง ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาท้องถิ่น


นายนิพนธ์บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่ตนเป็นคนสงขลา จึงไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ถูกทิ้งเอาไว้ ซึ่งสถาบันแห่งนี้มีคำว่าติณสูลานนท์อยู่ด้วย และถือว่าท่านเป็นต้นแบบ ที่คนสงขลาให้ความเคารพ ซึ่งท่านก็สอนอยู่เสมอว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อย่างไรเสีย เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จ และร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ได้ ซึ่งเราต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป และตนก็พร้อมให้การสนับสนุนโครงการนี้เดินหน้า ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ ต้องให้ทางฝ่ายเทคนิคไปตรวจสอบให้ชัดเจน ว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมเพราะถูกทิ้งไว้มานาน จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้เรียบร้อยเป็นประการแรก และสรุปให้ได้ว่า ในรอบนี้จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ ตนต้องขอให้จบให้ได้ในครั้งนี้ เพราะอยากให้โครงการนี้สำเร็จจริงๆ และต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับคนสงขลาให้ได้ว่า การใช้งบประมาณที่ผ่านมาพันกว่าล้าน แล้วปล่อยไว้สภาพแบบนี้ ใครเป็นคนรับผิดชอบ


ซึ่งโครงการศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรืออควาเรียมหอยสังข์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เร่งดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2550 – 2557 วงเงิน 835 ล้านบาท แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะแล้วเสร็จ โดยมีการใช้งบประมาณไปแล้วจนถึงงบประมาณในปี 2561 กว่า1,200 ล้านบาท

สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการนำผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา มาปรับปรุงให้ทันสมัย และเพิ่มเติมในส่วนของงานศึกษาค้นคว้า และทดลองด้านชีววิทยาทางทะเล เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาลัยประมง รวมทั้งสนับสนุน ร่วมมืออำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาได้ต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts