มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62

Spread the love

      วันที่ 6 มิ.ย.60 ที่หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33   โดยมีรองศาสตราจารย์สุนทร โสติพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อให้ศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัส ชื่นชม และเห็นความเปลี่ยนแปลงของศิลปะของไทย โดยได้มีแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมสู่สาธารณชน และเป็นการเปิดตัวหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะ โดยการนำผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้ ล้วนเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีความรู้ความสามารถ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย และผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสาขาทัศนศิลป์ระดับชาติซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics