วิ่งธง กีฬาแห่งชาติและคนพิการแห่งชาติ

Spread the love

 

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.  นายประยูร พุทธชาติ นายอำเภอสะบ้าย้อย/ผอ.ศปก.อ.สะบ้าย้อย     ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส.  ออกวิ่งธง   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35       ออกจากที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย ตามเส้นทางไป อบต.บ้านโหนด อบต.เปียน และสิ้นสุดที่ อบต.ธารคีรี สำหรับการวิ่งธงครั้งนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 โดยจะวิ่งผ่านพื้นที่ตำบลรวม 9 ตำบล และ2 เทศบาลตำบล คือ เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เทศบาลตำบลท่าพระยา และกำหนดมอบธงให้แก่ อำเภอเทพา ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. การวิ่งธงครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics