สบทม.ค้านคำสั่งคสช.ปฏิรูป ศธ.ระดับภูมิภาค

Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

7 เมษายน  2560 ณ โรงแรมไดอิชิ   ดร.ชูสิน  วรเดช   ร่วมด้วย นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์ และ นานอะเดช  มุทุจันทร์   ของชมรมรองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาชายแดนใต้ ได้จัดแถลงข่าว เรื่อง คำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ลว.3 เมษายน  2560 กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยผู้บริหารทางการศึกษา ในส่วนราชการดังนี้ สพฐ.(สพป./สพม.) / กศน./สช. เพื่อรับโอนอัตราตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  45 วัน  จากภารกิจดังกล่าวทางชมรมฯ ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดชึ้นต่อคุณภาพการศึกษาในลักษณะบูรณาการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   ดังนั้นประเด็นการแถลงข่าวจากนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ผ่านสื่อ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 กล่าวว่า ในส่วนประเด็นที่ 3 ศธ. ได้มีแนวทางให้ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด(สช.) มีสิทธิสมัครเป็นศึกษาธิการจังหวัดได้ กรณีนี้ สบมท. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากข้อความดังกล่าวทางชมรมฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กรและทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงต่อสังคมโดยรวม และสร้างความเสียหายต่อองค์กร โดยเฉพาะ กศน.และ สช. ซึ่งโดยภารกิจหลักของ สช.มีดังนี้

1.ดูแลด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรผู้เรียนทรบทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนในระบบและนอกระบบ

2.ผู้บริหารการศึกษาของ สช. ดั้งเดิมนั้นก็เป็นบุคลากรที่ผ่านระบบการคัดเลือกมาจาก ผู้บริหารของ สพฐ. , สพม. เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับประถม  มัธยม เช่น รอง ผอ.สพฐ.  , รอง ผอ.สพม.

สรุป สมาชิกชมรมรองฯ ขอสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้บริหารการศึกษาจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าสู่ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการต่อไป   

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics