วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

Spread the love

14 มกราคม 2560 ณ ชั้น 5 ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 “เดินตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม กระตุ้นในเด็กตระหนักถึงบทบาทของตนเองและเตรียมพร้อมเป็นกำลังของชาติในอนาคตที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2560 คือ เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง คำขวัญของพล.เอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts