สมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมกับเกษตรอำเภอจะนะ และอาสาสมัครเกษตร จัดงาน “แตงโมโบ้เล นาทับ ครั้งที่ 1”

สมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมกับเกษตรอำเภอจะนะ และอาสาสมัครเก…

Read More

กนอ.ย้ำ“นิคมฯ สงขลา”พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตุลาคมนี้!

กนอ.ย้ำ“นิคมฯ สงขลา”พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตุลาคมนี้! เ…

Read More

ไอแบงก์ ช่วยเหลือลูกค้าพักชำระหนี้นาน 12 เดือนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหล…

Read More

ออแกไนเซอร์มาเลเซียร่วมดันสินค้าไทย จัดตลาด SIAM MARKET ต่อยอดจาก ศอ.บต.

ออแกไนเซอร์มาเลเซียร่วมดันสินค้าไทย จัดตลาด SIAM MARKET ต่อย…

Read More

ม.หาดใหญ่จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้ครั้งที่ 15″The Big 4D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่”

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้อง Blue Ocean …

Read More

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดรับกับความต้องการข…

Read More

ธนาคารชาติแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส4 ปี2562และแนวโน้ม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-11.30 น.  ณ ส…

Read More