“นิพนธ์ “ ลงใต้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ยึดนโยบายกระทรวงมหาดไทย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

“นิพนธ์ “ ลงใต้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อส. จังหวัดชายแดนใต้ …

Read More
Verified by ExactMetrics