นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ ใช้ตัวชี้วัด TPMAP

นายกรัฐมนตรี เยือนยะลา-ปัตตานี หารือส่วนราชการ เน้นย้ำ ใช้ตั…

Read More
Verified by ExactMetrics