ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชุมการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประชุมการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดประชุมเปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการอำนว…

Read More
Verified by ExactMetrics