ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย

 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบการคำเนินงา…

Read More
Verified by ExactMetrics