ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอย่าง…

Read More
Verified by ExactMetrics