ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของอบจ. สงขลา รอบที่ 2

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนแ…

Read More
Verified by ExactMetrics