ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาเรื่องคดีความให้กับผู้ต้องขัง

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาเ…

Read More
Verified by ExactMetrics