ทบ.สั่งลงโทษแล้ว จำขัง 2 ครั้ง กำลังพลไปมีบ้านเล็ก พิจารณางดบำเหน็จ

ทบ.สั่งลงโทษแล้ว จำขัง 2 ครั้ง กำลังพลไปมีบ้านเล็ก พิจารณางด…

Read More
Verified by ExactMetrics