ตำรวจภูธรภาค 9 เปิดอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

#ตำรวจภูธรภาค9 เปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพใ…

Read More
Verified by ExactMetrics