ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบเครื่องเลื่อยยนต์ ให้กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ส่งมอบ เครื่องเลื่อยยนต์ ให้กับ…

Read More
Verified by ExactMetrics