ผู้ว่าฯสงขลา มอบเสื้อเบลเซอร์และโล่

Spread the love

วันนี้(29 ธ.ค.59) ที่ห้องประชุม 1ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเสื้อเบลเซอร์และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2559 และผู้ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาของจังหวัดสงขลา
นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลากล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 มติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอเค การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาผู้ได้รับเสื้อเบลเซอร์ และโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬาและ และผู้ฝึกสอนดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งทำคุณประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาของจังหวัดสงขลามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จังหวัดสงขลาจึงได้มอบเสื้อเบลเซอร์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 8 รายประกอบด้วย นายขจรศักดิ์เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุรักษ์ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สำหรับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ นายพลชัยชัยชะนะ และนางสาววิภานันท์ ศรีแสง และผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นได้แก่ เด็กหญิง ณิชกานต์ จินุพันธุ์ และนายวัตรธพงษ์ คงปาน.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics