“ไอแบงก์คว้า รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”ฯ ประจำปี 2561

Spread the love

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางพจนา อาลีอิสเฮาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับรางวัลด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นใน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”  และประกาศเกียรติคุณประจำปี พ.ศ. 2561 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานของรัฐและสังคม โดยมี นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ซึ่งจัดโดย  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นับเป็นหนึ่งรางวัลเกียรติยศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและของพนักงานไอแบงก์  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics