ผู้ว่าฯสงขลา มอบโล่แก่สำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด

Spread the love

 

วันนี้ (29 ธ.ค.59) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบโล่แก่สำนักทะเบียนและบุคลากรดีเด่น ระดับจังหวัด  แก่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรางวัลบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ระดับจังหวัด  พร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ นางวรรณา  ไกรดิษฐ์  ปลัดอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สำนักทะเบียนอำเภอนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในโอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  มอบโล่ พร้อมประกาศนียบัตรการแข่งขันพูดต่อหน้าชุน ตามโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 42 ประจำปี 2560 แก่ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายมโน สุวรรณโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และรางวัลรางชนะเลิศ ได้แก่ นายอิบรอเหม การดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ซึ่งกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6 -17 ธันวาคม 2559 ซึ่งทางโครงการอบรมฯ ได้กำหนดให้มีหัวข้อวิชาการพูดต่อหน้าชุมชนเพิ่มเติมลงในหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการพูดให้กับนักศึกษา และได้มีการจัดการแข่งขันในหัวข้อวิชาการการพูดต่อหน้าชุมชน เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้นำความรู้ไปใช้การทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ แลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย…

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics