พิธีเปิด ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ HATYAI SONGKHLA COLORFUL ART EXHIBITION AND ARTWORKSHOP

Spread the love

     วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.40 น. ณ อาคารหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ เป็นประธานใน พิธีเปิด ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ HATYAI SONGKHLA COLORFUL ART EXHIBITION AND ARTWORKSHOP


การจัดนิทรรศการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในระดับนานาชาติ
2.เป็นการนำเสนอและแสดงงานศิลปะของศิลปิน โดยได้แรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมเมืองและการได้สัมผัสธรรมชาติในจังหวัดสงขลา
3.เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้รับชมงานศิลปะและเห็นการทำงานของศิลปินระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด
4.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
     ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรม work shop โดยมีศิลปินจากนานาชาติ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย กว่า 80 คน มาร่วมวาดภาพเพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ ให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไปได้รับชมงานศิลปะและเห็นการทำงานของศิลปินระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำภาพวาดดังกล่าวมาจัดแสดง ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics