ชาวสงขลาแห่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกแน่นแทบทุกร้านค้า

Spread the love

ชาวจังหวัดสงขลาแห่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกแน่นแทบทุกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ   พาณิชย์จังหวัดสงขลาเผยเป็นบริการจากรัฐที่เข้าถึงประชาชนที่มีรายได้น้อยตรงเป้าที่สุดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

           วันนี้  1 ต.ค.60)  เป็นวันแรกของการให้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งทางรัฐบาลได้มอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย     สำหรับที่จังหวัดสงขลาได้มีประชาชนไปใช้บริการแน่นทุกร้าน   บางร้านประชาชนมาเข้าแถวรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดส่วนใหญ่จะมาซื้อข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา และสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือน โดยการใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเครื่องEDC ควบคู่กับการแสดงบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้อื่นมาใช้  นายเอกศักดิ์   อารยนันท์   พาณิชย์จังหวัดสงขลา  ได้ไปติดตามการให้บริการการใช้บัตรดังกล่าวตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าประชาชนให้ความสนใจในการใช้บัตรเป็นจำนวนมาก ทั้ง  ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าในตัวเมืองและพื้นที่ต่างอำเภอ    เนื่องจากแต่ละร้านมีเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียง ๑ เครื่อง   ทำให้ประชาชนต่อแถวยาว  การบริการล่าช้าพอสมควร จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจว่าบัตรดังกล่าวสามารถใช้ได้ทุกวันและทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้าน ซึ่งจะมีป้ายบอกไว้ทุกร้าน สำหรับเดือนตุลาคม ปีนี้  หากผู้ใดยังใช้ไม่หมดวงเงิน 300  บาทก็สามารถนำไปสมทบในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ แต่หลังจากนั้นให้ใช้ให้หมดวงเงิน 300 บาทภายใน 1 เดือน  สำหรับในจังหวัดสงขลามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 410  ร้าน   ได้ติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  89  เครื่อง  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2560  จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น  ส่วนสินค้าที่ซื้อได้เน้นสินที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน   ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บุหรี่  หรือสินค้าฟุ่มเฟือย

 

นางสุฑาทิพย์  ทองขาวบัว   หัวหน้าซุปเปอร์ไวท์เซอร์ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาบอกว่า การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  ในวันแรกพบว่าสัญญาณของเครื่องรูดบัตรฯค่อนข้างล่าช้า   อาจเนื่องจากมีห้างร้านต่างๆใช้บริการพร้อมๆ กัน  ทางห้างจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าบัตรดังกล่าวใช้ได้ทั้งเดือนเพื่อลดการกระจุกตัวของลูกค้า  นอกจากนี้จะมีการจัดรายการพิเศษลดราคาสินค้าบางประเภทเพื่อเป็นการช่วยผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่ง

นางยุพดี    ขาวผ่อง  ผู้ที่นำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าในวันนี้บอกว่าการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสะดวก ไม่ต้องพกพาเงิน  และช่วยลดภาระของครอบครัวในระดับหนึ่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts