พีเอฟพี มอบทุนการศึกษาจากใจ ครั้งที่ 4

Spread the love

มอบทุนการศึกษาจากใจ พีเอฟพี ครั้งที่ 4 

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP มอบทุนการศึกษา จากใจ พีเอฟพีครั้งที่ 4  ให้กับบุตรหลานชาวบ้านชุมชนรอบข้างในเขตพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา    เพื่อเป็นการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว   โดยมี คุณทวี  ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นผู้มอบ  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics