ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 

Spread the love

NARIT News : ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
17 เมษายน 2561 บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ (Max Planck Institute for Radio Astronomy: MPIfR) เพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณวิทยุและซอฟต์แวร์ ในการรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุ สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ที่ สดร. กำลังเตรียมการก่อสร้าง ณ บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ในพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ กรุงบรัสเซลลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ร่วมเป็นสักขีพยาน
พิธีลงนามความร่วมมือด้ านดาราศาสตร์วิทยุ ระหว่าง สดร. กับสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์ พลังค์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จากซ้าย ดร. ยวน บารร์ – Head of Software Backend Development, ดร. กุนดอลฟ์ วิชชิ่ง – Head of Electronics Division,
ศ.ดร. มิเชล คราเมอร์ – Director of Fundamental Physics in Radio Astronomy, MPIfR, 
ศ. ดร. อันทอน เซนซัส – Executive Director of MPIfR, ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา – ผอ.สดร., 
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวิทย์ฯ., ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลั งค์ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics