อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แถลงข่าว เปิดตัวโครงการงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเทพา ปี 2561

Spread the love

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเทพา ปี 2561 Thepha Festival 2018 ภายใต้งาน “ย้อ นรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา 740 ปี

                 วันนี้ (13 มี.ค.61) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยอำเภอเทพาร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเทพา ปี 2561 Thepha Festival 2018 ภายใต้งาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา 740 ปี ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นางสาวศศิกร พงศ์นุรักษ์ วัฒนธรรมอำเภอเทพา นายกรีฑา ปัญญาพานิช ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพาและว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์เข้าร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยสื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหารและผู้นำชุมชนในอำเภอเทพาร่วมรับฟัง

                 สำหรับการจัดงานวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเทพา ปี 2561 Thepha Festival 2018 ภายใต้งาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา 740 ปี ” มีการจัดกิจกรรมขบวนพาเหรดแห่รอบเมือง กิจกรรมการแสดงบนเวที การจัดบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และมีนิทรรศการแสดงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองเทพา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเทพา ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า อนุรักษ์และรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ไม่ให้สูญหายและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์และประเพณีทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอเทพา รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวและของดีเมืองเทพาและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีของประชาชนและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อีกด้วย

                 อำเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ “เมืองจัตวา” ขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุกๆปี เจ้าเมืองจะต้องนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2329 ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองตรีในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ และได้ทราบจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา ออกจากเมืองสงขลา โดยตั้งขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านพระพุทธ หมู่ที่ ตำบลเทพา ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อำเภอเทพา จึงย้ายที่ว่าการอำเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ตำบลเทพา ใกล้กับสถานีรถไฟ “ท่าม่วง” ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี “เทพา” ให้ตรงกับคำว่า “อำเภอเทพา” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร                                 ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว          ประชา โชคผ่อง/ภาพ

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics