กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม

Spread the love

กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม จำนวน 11 ราย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

วันนี้ ( 14 มี.ค. 61 ) ที่ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ภาคใต้ เรือนจำกลางสงขลา กรมราชทัณฑ์     จัดพิธีมอบทุนประกอบอาชีพผู้พ้นโทษคืน คนดีสู่สังคม โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา นายภักดี แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นางสุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้พ้นโทษ นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวควรได้รับการช่วยเหลือให้มีที่พักอาศัยและงานที่จะมารองรับผู้พ้นโทษเพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเป็นคนดี ไม่คิดจะทำผิดซ้ำได้มีอาชีพ            มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นต่อไปอีกด้วย

 

นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายเน้นหนัก         ในการคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการดำเนินตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ โดยก้าวย่างที่  5 คือ การสร้างการยอมรับจากสังคม โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่นำเสนอบทบาทของงานราชทัณฑ์สู่สังคมภายนอก รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักในการแก้ไขพัฒนาบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ เพื่อให้สามารถปรับตนเป็นคนดีภายหลังจากพ้นโทษ

สำหรับผู้พ้นโทษที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ในส่วนของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ราย จากเรือนจำกลางสงขลา เรือนจำสงขลาและทัณฑสถานหญิงสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ที่สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคมให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการ จำนวน 323, 392 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษนำทุนดังกล่าวไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติและไม่หวนกลับมาทำผิดซ้ำอีก

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics