ธนาคารชาติแถลงข่าวเศรษฐกิจใต้ขยายตัวดีด้านท่องเที่ยวและส่งออก

Spread the love

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้    จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 2560 และแนวโน้ม โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

            นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าว สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี 2560 ว่า  ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 ขยายตัวจากปีก่อน โดยมีการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ การส่งออกขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อไปยังการผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัวจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคาที่อยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกษตรปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี เป็นปัจจัยกดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคบางส่วน ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวจากปีก่อนตามราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

         ด้านแนวโน้มปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจภาคใต้จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 โดยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัว โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในภาคการท่องเที่ยว 

         ขณะเดียวกันคาดว่าการผลิตและส่งออกยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง สอดคล้องกับเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบและความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะปรับดีขึ้นจากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างเริ่มลดลง ประกอบกับผู้ประกอบการเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่

          ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างไรก็ตามราคาสินค้าเกษตรสำคัญทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

 

 

 

          ส่วนการลงทุนด้านเงินดิจิตอล ( Cryptocurrency )  หริือ Bitcoin  ธปท.ได้เตือนนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนและระมัดระวังการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ที่อ้างใช้ Cryptocurrency ว่าเป็นกลไกการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูง    ธปท. ไม่ถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย และยังไม่มีการรับรองแต่อย่างใด

         นอกจากนี้ ทาง ธปท.ได้จัดทำ Website  เปรียบเทียบข้อมูลเงินฝากเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของลูกค้า   www.bot.or.th / www.1213.or.th  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics