จังหวัดสงขลา มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2560 จำนวน ราย

            วันนี้ (30 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นประจำจังหวัด ซึ่งในปี พ. ศ. 2560 จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบธุรกิจได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำจังหวัด จำนวน ราย ได้แก่ บริษัทไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่ เทรดดิ้ง จำกัด โดยนางสาวพัชราพร สินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัท และบริษัทสยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด โดยนายพิชัย จงไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำหรับบริษัทสยาม บิซ เซิร์ฟ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดเป็นปีที่ ติดต่อกัน

     

    นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกิดความตื่นตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจไทยให้มีความน่าเชื่อถือโดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาลทุกจังหวัดตามนโยบาย 1จังหวัด ธรรมาภิบาลธุรกิจโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ 2554

            ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนทางธุรกิจแล้วการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาพของการค้าเสรีในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics