โครงการจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา

Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวสารช่วยชาวนา
ข้าวสารช่วยชาวนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการสหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ“จำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา” ทำความดีถวายแด่พ่อหลวง โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ และสหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ จำกัด ร่วมกับ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด ซึ่งมีการจัดจำหน่ายข้าวสาร 1. ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม ราคา 150 บาท 2. ข้าวหอมปทุม 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท 3. ข้าวไรเบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท โดยจัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ถนนจิระนคร (ตรงข้ามศูนย์บริการสาธารณสุขสามชัย) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-231064

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics