พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

พระองค์โสมสวลี
Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์และระโนด จังหวัดสงขลา

วันนี้ (11 ธ.ค. 59) เวลา 14 นาฬิกา 56 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหมู่บ้านเชิงแส ตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ประทับเรือที่นั่งเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนัก มาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
ในการนี้ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ราษฎรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังริมคลองเชิงแส จำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนและพื้นที่การเกษตร ไร่นา สวนปาล์ม บ่อเลี้ยงกบ และกระชังเลี้ยงปลา ได้รับความเสียหายทั้งหมด //พร้อมมีพระปฏิสันถารกับราษฎร ถึงความเสียหายและความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมประทานกำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและบางรายอาศัยอยู่เพียงลำพัง ยังความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเสด็จไปยังอาคารสำนักปฏิบัติธรรม วัดเอก ตำบลเชิงแส ทรงถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 25 รูป, ประทานถุงยังชีพและข้าวไรซ์เบอรี่แก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 9 ราย ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์สูง ช่วยทำให้เด็กในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดครรภ์เป็นพิษ และยังมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับสตรีที่กำลังมีครรภ์ ซึ่งต้องการแร่ธาตุชนิดนี้มากกว่าคนปกติ พร้อมกันนี้ประทานถุงยังชีพแก่ตัวแทนราษฎรหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่4 ตำบลเชิงแส ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย จำนวน 580 ครัวเรือนเพื่อเป็นการประทานความช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรอีกด้วย
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์ ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา ซึ่งมีราษฎรมารับบริการจำนวน 58 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนัง เวียนศรีษะ และโรคระบบทางเดินหายใจ
สำหรับอำเภอกระแสสินธุ์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3,008 ครัวเรือน รวม 9,018 คน สถานการณ์ ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยทางอำเภอได้เตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร

จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสวนบุรพาจารย์ อำเภอระโนด ในการนี้ทรงถวายถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แด่พระภิกษุ จำนวน 30 รูป พร้อมประทานถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ซึ่งทางจังหวัดได้คัดเลือกราษฎรจาก 12 ตำบล 73 หมู่บ้านๆละ 13 ครัวเรือน โดยอำเภอระโนดเป็น 1 ใน 10 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงสุดกว่า 1 เมตร มาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลสาบ ได้แก่ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สิงหนคร และสทิงพระ โดยอำเภอระโนด มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน 2 พัน 350 ครัวเรือน รวม 4 พัน 655 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics