มรภ.สงขลา สวมบทบาทพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านคูนายสังข์

Spread the love

มรภ.สงขลา สวมบทบาทพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านคูนายสังข์
เร่งช่วยพัฒนาผู้สอน-ทำสื่อเพิ่ มผลสัมฤทธิ์การเรียน

                ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับบทบาทพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในหลวง ร.9 ระดมพลังอาจารย์-นักศึกษาผลิตสื่อกระตุ้นเด็กสนใจเรียนรู้ ควบคู่พัฒนาครูผู้สอน พร้อมช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

                ดร.มนตรี เด่นดวง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการดำเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้แก่ ร.ร.บ้านคูนายสังข์ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งใน โครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากทั้งหมด 155 แห่งทั่วประเทศ ว่า การทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ อาจารย์และนักศึกษา โดยอาจารย์ของคณะครุศาสตร์เข้าไปช่วยดูแลเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการพัฒนาครู อันเป็นการบริการวิชาการของทางคณะฯ อยู่แล้ว ส่วนสโมสรนักศึกษาเข้าไปจัดทำโครงการครูอาสา ด้วยการช่วยพัฒนาห้องเรียน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน เพื่อช่วยกระตุ้นเด็กๆ ให้สนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักศึกษาครุศาสตร์ถือเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมาก  

                ดร.มนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง ร.ร.บ้านคูนายสังข์ มีความพึงพอใจอย่างมากต่อการดำเนินงานของ มรภ.สงขลา และอยากให้มีการจัดกิจกรรมสำหรั บนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด จึงทำให้มีหลายกิจกรรมที่ยังไม่ได้จัดทำ ดังนั้น ในปี 2561 นี้ทางคณะฯ จึงวางแผนที่จะเข้าไปช่วยเติมเต็มให้ทางโรงเรียนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสื่อประกอบกิจกรรม การพัฒนาครูผู้สอน การจัดอบรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในกองทุนฯ ที่อยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา ทั้ง 3 โรงเรียน รวมถึงการช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในบางรายวิชาที่มี ผลคะแนนไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือแม้แต่การให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจัดทำโครงการพี่สอนน้องให้อ่านเขียน สนับสนุนงบประมาณโดยสงขลาฟอรั่ม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องการไม่ ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics