มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย
 
มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร
 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้แทน มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2567 ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
มรภ.สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร
 
ทั้งนี้ วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั้น ปรากฏทั้งในด้านกิจการทหารเรือที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้ และการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาช่วยเหลือรักษาผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จนเป็นที่เลื่องลือนับถือกันโดยทั่วไปในพระนามว่า “หมอพร” ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 2 จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาในวันดังกล่าว
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics