มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
วันที่ 2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10 รูป และร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
 
ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ประธานในพิธี ได้กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความตอนหนึ่งว่า บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างมีความปลาบปลื้มปีติยินดี ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ออกบำบัดทุกข์บำรุงสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ทั้งในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเรา ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์สืบมา ทรงสานต่อพระราชกรณียกิจ และทรงมีโครงการในพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาท ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข
 
 
ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริ ในใต้ฝ่าละอองพระบาททางด้านการศึกษา ได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก ๆ และเยาวชน ให้มีรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง โดยเน้นให้สอนนักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นต้นทุนสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญา ให้รู้จักคิดพัฒนาตนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิต เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและรักษาชาติไทย อันเป็นที่รักของเราไว้สืบไป
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics