ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “เปิดบ้าน” เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ "เปิดบ้าน" เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
Spread the love

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

“เปิดบ้าน” สร้างความเข้าใจ ศาสนาอิสลาม ร่วมละศีลอด ฟังบรรยายธรรม เนื่องในเดือนรอมฏอน

 

            ชมรมมุสลิมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะจัดทำโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ อาคาร ยู พลาซ่า ให้แก่สมาชิกชมรม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาต่างคณะ อีกทั้งนักศึกษายังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

          กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงเดือนรอมฎอน การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติห้าประการของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคตได้ และนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

  1. กิจกรรมละศีลอด : ร่วมแบ่งปันอาหาร ร่วมละศีลอด กับพี่น้องมุสลิม สัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นและความสามัคคี
  2. กิจกรรมฟังบรรยายธรรม : เรียนรู้หลักคำสอน ศีลธรรม และจริยธรรม ในศาสนาอิสลาม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics