ฟุกเทียน กรุ๊ป MOU มาดาคอร์ป ขยายตลาดสู่มาเลเซีย

ฟุกเทียน กรุ๊ป MOU มาดาคอร์ป ขยายตลาดสู่มาเลเซีย
Spread the love

ฟุกเทียน กรุ๊ป ขยายตลาดสู่มาเลเซีย

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567    บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภัณฑ์ตรา เอชโฟร์เอสไอโอโฟร์ จำกัด บริษัท ในเครือ ฟุกเทียน กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางการค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร ร่วมกับมาดาคอร์ป (Syarikat Perniagaan Peladang (MADA) Sdn Bhd) จากประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฟุกเทียน กรุ๊ป MOU มาดาคอร์ป ขยายตลาดสู่มาเลเซีย

​นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ประธานใหญ่ บริษัท ฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภัณฑ์ตรา เอชโฟร์เอสไอโอโฟร์ จำกัด บริษัท ในเครือ ฟุกเทียน กรุ๊ป ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร (ปุ๋ยกรดซิลิคอน (H4SiO4) ร่วมกับ มาดาคอร์ป จากประเทศมาเลเซีย 

ฟุกเทียน กรุ๊ป MOU มาดาคอร์ป ขยายตลาดสู่มาเลเซีย

มาดาคอร์ป เป็นหน่วยงานหลักของมาเลเซียที่ดูแลการทำนาในเมืองเกดาห์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวของมาเลเซียมีอำนาจควบคุมทุ่งนามากกว่า 130,000 เฮกตาร์ (เปลี่ยนเป็นไร่คือ 812,500 ไร่)
​เป็นเวลากว่าสามทศวรรษ ที่ ฟุกเทียน กรุ๊ป เป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมปุ๋ย โดยมีความภูมิใจในด้านการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายประเภท ด้วยทรัพยากรเหมืองแร่ที่อุดมสมบูรณ์ เราจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในอีกสองศตวรรษ ข้างหน้า การอุทิศตนเพื่อนวัตกรรมของเรา ปรากฏชัด ผ่านทางแผนกวิจัยและการตลาดของเรา เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา ตอบสนองของเกษตรกรทั่วโลกที่มีผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ เรายังได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม จีน มาเลเซีย กัมพูชาและลาว เป็นต้น ในปี 2014 ฟุกเทียนได้รับเกียรติ และได้รับการยอมรับในฐานะผู้ถือสิทธิบัตรกรดซิลิคอน (H4SiO4 ) , จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย กรดซิลิคอน (H4SiO4) เป็นสารปรับปรุงดิน สารเพิ่มผลผลิต เมื่อใช้แล้วทำให้ดินร่วนซุย ดินอุดมสมบูรณ์ เหมือนตอนเปิดป่าใหม่ ๆ ทำให้ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมากมาย สามารถเพิ่มรสชาติ ป้องกันแมลง และกำจัดเชื้อโรคทุก ๆ ชนิดได้ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเราในการปฏิวัติแนวทางปฏิบัติทางด้านการเกษตร สูตรที่ได้รับการจดสิทธิบัตรนี้ ช่วยเพิ่มการดูดซึมของพืช ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างจากสูตรอื่นๆ ในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตถึง 1-2 เท่าตัว ซึ่งจะช่วยลดความยากจนของเกษตรกรภาคเกษตรกรรมโดยการเพิ่มผลกำไรและคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและนำผลประโยชน์ที่ดีมาสู่ประเทศ

ทั้งนี้ มาดาคอร์ป จะเป็นตัวแทนการตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยกรดซิลิคอน (H4SiO4) ของบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยี การวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของภาคการเกษตร ตลอดจนพันธมิตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายในเครือข่ายของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยสามารถช่วยลดต้นทุนลง เมื่อมีการใช้ซิลิคอนในนาข้าว
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภัณฑ์ตรา เอชโฟร์เอสไอโอโฟร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเผยแพร่ให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีโอกาสเพิ่มผลผลิตและมีกำไรมากยิ่งขึ้น โดยสามารถลดต้นทุน ทางการเกษตรลง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและเกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานโดยรวมของประเทศได้อีกด้วย”            นายธรรมยุทธ์ฯ กล่าว       บริษัท กรดซิลิคอน ผลิตภัณฑ์ตรา เอชโฟร์เอสไอโอโฟร์ จำกัด

ทางด้านนายอับดุลลอฮ์ บิน อิสมาอิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาดาคอร์ป
ตัวแทนจากมาเลเซียและไทย กล่าวว่า  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับกรดซิลิคอน และกิจการร่วมค้าเชิงพาณิชย์ปุ๋ยระหว่างมาดาคอร์ปและฟุกเทียนกรุ๊ป​ผมดีใจมากที่ในที่สุด ก็มาถึงวันนี้ ดังที่ท่านทราบ เราหวังว่าเราจะลงนามในบันทึกความร่วมมือนี้ก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย

วันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับทั้งมาเลเซียและไทยในด้านความร่วมมือทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีที่มีมายาวนานและก้าวหน้าระหว่างทั้งสองประเทศ

บริษัท ช่ารีกัส เปรอเนียกาอั้น เปอลาดัง มาด้า (Syarikat Perniagaan Peladang (MADA) Sdn Bhd) หรือ ที่รู้จักในเชิงพาณิชย์ในชื่อ มาดาคอร์ป (Madacorp) ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 โดยสมาชิกของ เปอร์ตูบูฮาน เปอลาดัง คาวาซาน (พีพีเค) (Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)) และ สำนักงานพัฒนาการเกษตรมูดา ของมาดา ( Muda Development Authority (MADA)) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร (MAFS)

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจสนับสนุนของ มาดา (MADA) เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมนาข้าว เพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้สูงสุดผ่านทรัพยากรต่างๆ และพัฒนาสถาบันของเกษตรกรให้เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน

มาดาคอร์ป (Madacorp) ก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรธุรกิจโดยนำเสนอทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและองค์กรที่ยั่งยืนในธุรกิจการเกษตร
เป็นตัวแทนของครอบครัวเกษตรกรเกือบ 60,000 ครัวเรือน จาก 27 เมือง ครอบคลุมรัฐเคดาห์ และเปอร์ลิส องค์กรพีพีเค มาดา ( PPK MADA) ถือหุ้นเกือบ 50% ในมาดาคอร์ป (Madacorp) ไม่เพียงแต่มาดาคอร์ปเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบในการเพิ่มความมั่งคั่งของการลงทุนของผู้ถือหุ้น แต่ยังดูแลการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนเกษตรกรในเขตยุ้งฉางมูดา (MUDA) ด้วย

[บันทึกความร่วมมือด้านการจัดหาปุ๋ย]
1. บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มาดาคอร์ป และ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ในวันนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือที่มากขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือกันและอำนวยความสะดวกในการจัดหาปุ๋ย และเราเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น ซุปเปอร์ซิลิก้า (SUPER SILICA) เรามั่นใจว่า MOU จะช่วยยกระดับความร่วมมือของเราไปอีกก้าว ที่สำคัญเราหวังว่าสัญญาการจัดหาจะเสร็จสิ้นในไม่ช้าหลังจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ

2. นอกเหนือจากบันทึกความร่วมมือในวันนี้ มาดาคอร์ปยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ และความร่วมมือกับ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ในด้านการค้าและจัดหาปุ๋ยของ ซุปเปอร์ซิลิก้า SUPER SILICA

3. เรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการค้นพบโอกาสที่ดี ในขณะที่เราก้าวไปสู่การฟื้นฟูและความเจริญรุ่งเรืองเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics