4 ททท.ภาคใต้ จัดB2B ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla

4 ททท.ภาคใต้ จัดB2B ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla
Spread the love

 ททท. 4 สำนักงานในภูมิภาคภาคใต้ จับมือกันนำผู้ประกอบการโซนอ่าวไทยพบปะเจรจาธุรกิจ “ไทย-มาเลย์ ณ จังหวัดสงขลา”

               วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ นำโดย นางนงเยาว์ จิรันดร  ผู้อำนวยการสำนักงานหาดใหญ่ ร่วมกับ ททท.สำนักงานเกาะสมุย นำโดยนางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ  สำนักงานเกาะสมุย  ททท.สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ นำโดยนางศิรินทรา สุระกนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกัวลาลัมเปอร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในภูมิภาคภาคใต้ โซนอ่าวไทย ในรูปแบบงานเจรจาธุรกิจ(B2B) ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla นำคู่ค้าทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(รวมพื้นที่เกาะสมุย  เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยโรงแรม บริษัทนำเที่ยว และขนส่ง และผู้ประกอบการนำเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลา

                การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla”  มีผู้ประกอบการฯ 78 รายเข้าร่วมการเจรจา แบ่งเป็น Buyer 55 ราย (แบ่งเป็นจาก มาเลเซีย 12 ราย, หาดใหญ่ 43 ราย) และ Seller 23 ราย(จากสุราษฎร์ธานี 15 ราย, สนศ. 8 ราย) จัดขึ้น ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากจังหวัดสงซลาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนล่าง เชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก รวมถึง นต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเขียที่ดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านด่านชายแดนทั้ง 3 ด่าน

4 ททท.ภาคใต้ จัดB2B ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla
4 ททท.ภาคใต้ จัดB2B ภายใต้ชื่องาน Amazing Thailand Product Showcase@Songkhla

                นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท สำนักงานหาดใหญ่ ในฐานะเจ้าบ้าน กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคระยะใกล้ใช้เวลาในการเดินทาง 3-5 ชั่วโมงนั้นเป็นที่นิยม จึงมองเห็นโอกาสสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค เพื่อกระจายการเดินทางระยะใกล้ไปยังจังหวัดต่างๆ ใน ภาคใต้โซนอ่าวไทยระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง เพิ่มวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว เพิ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยให้สูงขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics